SEKCJA ORION SIATKÓWKA

Zasady organizacji i uczestnictwa w spotkaniach


JAKI MAMY CEL?

Celem sekcji ORION ? siatkówka jest organizowanie spotkań tęczowej, męskiej siatkówki w przyjaznej atmosferze akceptacji, szacunku i zaufania. Sekcja ORION – siatkówka jest częścią Klubu Sportowego ORION.


KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i środy w godz. 20:30-22:00. Gramy na trzech boiskach. Terminy poszczególnych treningów ogłaszane są na początku każdego miesiąca.POZIOMY I FORMY GRY

Grupa zaawansowana

Grupa przeznaczona jest dla osób, które już grały w siatkówkę, znają podstawowe techniki gry, sposób poruszania się po boisku i mają ambicje tworzyć regularną drużynę.

Grupa średnio-zaawansowana

Grupa przeznaczona jest dla osób, które mają podstawowe umiejętności siatkarskie oraz znają sposób poruszania się po boisku.

Gry integracyjne

Gry przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych na wszystkich poziomach zaawansowania, którzy chcą spędzić czas podczas gry integracyjnej.

INFORMACJE DODATKOWE

W ramach grup zaawansowania odbywają się gry, a także treningi, których celem jest doskonalenie umiejętności siatkarskich i tworzenie stałej drużyny poprzez nadzór trenerski, rozgrywanie meczów treningowych przestrzegając wszystkich przepisów gry w siatkówkę, spotkania sparingowe z zaproszonymi drużynami. Treningi z trenerem odbywają się 2 w razy w miesiącu. Trening rozpoczyna się wspólną rozgrzewką, prowadzoną przez trenera, a po rozgrzewce następują ćwiczenia techniczne. Trening najczęściej kończy się rozegraniem meczu.

O przystąpieniu do określonej grupy zaawansowana decyduje trener na wniosek lub po zasięgnięciu opinii od Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku wolnych miejsc na trening grupy zaawansowanej, dopuszcza się możliwość brania udziału w treningu przez osobę z grupy średnio zaawansowanej (max. 2 osoby).


ZASADY UCZESTNICTWA

W trakcie spotkania obowiązują zasady przyjaznej rywalizacji sportowej. Wspieramy się i motywujemy, do wspólnego ulepszania umiejętności siatkarskich. Zakazane jest używanie obraźliwego języka, mowy nienawiści. W trakcie meczu należy stosować zasady gry fair play, a także zachować wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec kontuzjom.

Jeżeli decydujesz się na dołączenie do naszych spotkań, upewnij się, że Twój stan zdrowia na to pozwala. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia w trakcie spotkania, zgłoś to natychmiast innej osobie. Zwracaj też uwagę na stan zdrowia i bezpieczeństwo innych podczas wykonywanych ćwiczeń. Po wejściu do budynku należy zakryć usta i nos oraz zdezynfekować dłonie. W trakcie spotkania nie musimy zakrywać ust i dłoni, jednak wskazana jest dezynfekcja dłoni od czasu do czasu. Osoby przechodzące Covid-19 lub będące na kwarantannie nie mogą brać udziału w spotkaniach.

Uczestnicy obowiązkowo powinni posiadać strój sportowy (koszulka, spodenki, buty). Ważnym elementem stroju są buty, które odpowiednio dobrane zmniejszają ryzyko kontuzji. W hali nie sprawdzą się zwykłe buty sportowe, ani tym bardziej typowe buty do biegania. Buty do gry muszą być dostosowane do poruszania się po hali oraz szybkich akcji, wyskoków oraz podbiegów. Za odpowiednią przyczepność podczas startu i hamowania odpowiadają podeszwy. Nie mogą być zbyt miękkie (powodują niestabilność kostki) ani zbyt twarde (gra w nich będzie niekomfortowa, będą powodować poślizgi podczas wyskoków). Zaleca się również korzystanie z nakolanników. Na każdy trening uczestnicy przynoszą piłki do siatkówki (w miarę możliwości, jeśli posiadają). W trakcie pandemii warto zabrać środek do dezynfekcji rąk.

W miejscu spotkań, są dostępne szatnie z prysznicami. Szatnia  jest zamykana na klucz, który pobiera z recepcji pierwsza osoba, która zjawia się na miejscu. Osoba ta zamieszcza także informację o numerze przydzielonej nam szatni w grupie na Messengerze. Organizatorzy spotkań nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Po zakończeniu treningu należy upewnić się, że pozostawiona ona zostanie w czystości.

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

 • uczestnicy treningów stawiają się punktualnie, ubrani są w strój sportowy (obuwie, odzież), bez zbędnych dodatków (np. zegarek na rękę, żucie gumy),
 • uczestnictwo w treningach pod wpływem alkoholu lub używek oraz ich spożywanie jest zabronione,
 • wszyscy uczestnicy obowiązkowo wykonują pełną rozgrzewkę i trenują równo z innymi uczestnikami, 
 • w trakcie treningów, podając piłkę innemu zawodnikowi przekazujemy ją po podłodze (nie rzucamy, nie kopiemy piłki),
 • nie wykonujemy innych ćwiczeń niż te, które wyznaczył trener/trenerka lub osoby prowadzące,
 • składy drużyn rozgrywanych meczów są wyznaczane przez trenera/trenerkę lub osoby prowadzące,
 • wszelkie uwagi dotyczące treningów kierujemy po zakończonym treningu do trenera/trenerki lub osób prowadzących,
 • do kosztu udziału w treningu wlicza się wynagrodzenie dla trenera/trenerki.

Nieuzasadniona nieobecność na spotkaniach przez przynajmniej 3 miesiące od czasu ostatniego uczestnictwa, a także nieprzestrzeganie zasad zachowania podczas spotkania, mogą prowadzić do wykluczenia ze spotkań i grupy ORION Siatkówka.

SPARINGI

Członkowie sekcji ORION Siatkówka mogą wykorzystać boiska do rozegrania sparingów między drużynami ORION Siatkówka lub z drużynami spoza ORION Siatkówka. Głównym dniem do rozegrania springów są piątki. O planowanym sparingu należy poinformować co najmniej jeden dzień przed publikacją posta. Koszt udziału za jedną osobę spoza ORION Siatkówka to 20 zł.ZAPISY I REZYGNACJE

Aby uczestniczyć w spotkaniach siatkarskich (treningach lub grze) należy wcześniej zapisać się w formie komentarza do zamieszczonego posta, odnoszącego się do danego spotkania na grupie FB ORION Siatkówka. Oprócz siebie, można zapisać maksymalnie 1 osobę. W przypadku spotkań poniedziałkowych publikacja posta z zapisami następuje w sobotę rano, dla środy we wtorek rano.

Limity na dane spotkanie opisane są każdorazowo w poście. Jest to z reguły 14 osób na 1 boisko. Po wypełnieniu limitu, automatycznie rozpoczynają się zapisy na listę rezerwową. W sytuacji rezygnacji osób z pierwszej 14-tki, do gry wchodzą osoby z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

Odwołanie udziału w spotkaniu może nastąpić do godziny 12:00 dnia, w którym odbywa się spotkanie. W przypadku nieterminowego odwołania swojego udziału w zajęciach, uczestnik ponosi koszt stanowiący 50% jednorazowej opłaty za udział w danym spotykaniu (grze lub treningu – koszt sali i trenera/ki). Odwołując udział należy umieścić osobny komentarz pod postem informujący o rezygnacji oraz poinformować osobę koordynującą o rezygnacji.

Nowe osoby zapraszamy po raz pierwszy na grę integracyjną. Po pierwszej grze Zarząd Orion Poznań ustala przydział do konkretnej grupy zaawansowania oraz dołącza uczestnika do grupy facebookowej ORION Siatkówka oraz do grupy na Messengerze.KOSZTY UDZIAŁU

Za udział w zajęciach obowiązuje opłata w formie składki. Składka naliczana jest po każdym miesiącu, w którym odbywają się spotkania. W ramach składki uwzględnia się:

 • opłaty związane z wynajmem obiektu sportowego oraz obsługę spotkania (min. 15 zł),
 • opłaty za udział w treningach prowadzonych przez trenerów (stała opłata 5 zł),
 • opłaty za nieterminowe odwołanie udziału w zajęciach.

Nowe osoby za udział w pierwszym spotkaniu ponoszą opłatę wpisową 20 zł. Udział w kolejnych spotkaniach jest rozliczany według zasad ogólnych.

Wysokość składki miesięcznej publikowane są na grupie ORION Siatkówka na Facebooku. Płatności za udział w treningach należy dokonać po naliczeniu składki miesięcznej we wskazanym terminie na następujący numer konta bankowego: Stowarzyszenie Klub Sportowy ORION 14109013460000000148358348, wpisując w tytule przelewu “Darowizna na rzecz klubu Imię, nazwisko, miesiąc”.KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek spraw prosimy kontaktować się z osobami prowadzącymi: Pawłem Kardynią (602 439 446)  lub Dawidem Abramowiczem (881 782 451).Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Orion z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ognik 9C/2, 60-385 w Poznaniu, e-mail: klub@orionsport.pl. Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane przez Państwa w Deklaracji znajomości zasad uczestnictwa w zajęciach Stowarzyszenia Klub Sportowy Orion Poznań mogą być przetwarzane w celu rejestrowania na zajęcia sportowe oraz wykonywanie usług pokrewnych oferowanych przez Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu ww. rejestracji. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, na jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ORION POZNAŃ

Zostaliśmy zarejestrowani dnia 06.07.2021
KRS 0000909878
NIP 7792528340
REGON 389378375

Partnerami Klubu są Miasto Poznań oraz Lokum Stonewall.

Wszelkie prawa do nazw, znaków graficznych i treści są zastrzeżone.
Ich wykorzystanie możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Klubu.