Przeczytaj, zanim napiszesz od nas!
Jak dołączyć?

Musisz wiedzieć, że:
Nasze Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób, połączonych chęcią rozwijania aktywności sportowej i upowszechniania kultury fizycznej oraz popularyzacji zdrowego trybu życia, a także kształtowania postaw szacunku i otwartości wobec innych.

Żeby dołączyć do tęczowego, amatorskiego Klubu Sportowego Orion Poznań musisz być osobą:
A. pełnoletnią
B. popierającą cele Stowarzyszenia (wymienione wyżej)
C. niekaraną za wykroczenia i przestępstwa związane z nienawiścią
D. niebędącą członkiem organizacji przeczących celom Stowarzyszenia

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu Orion Poznań napisz do nas ze swojego konta na Instagramie lub Facebooku.

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ORION POZNAŃ

Zostaliśmy zarejestrowani dnia 06.07.2021
KRS 0000909878
NIP 7792528340
REGON 389378375

Partnerami Klubu są Miasto Poznań oraz Lokum Stonewall.

Wszelkie prawa do nazw, znaków graficznych i treści są zastrzeżone.
Ich wykorzystanie możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Klubu.